III Lubelsko-Krakowskie Dni Chirurgiczne Choroby Przełyku i Żołądka

III Lubelsko-Krakowskie Dni Chirurgiczne
Choroby Przełyku i Żołądka

Szpital Uniwersytecki w Krakowie-Prokocimiu (Nowa Siedziba Szpitala)
15-16 maja 2020

Odwołanie Konferencji

Szanowni Państwo,


Z przykrością informujemy, że podjęliśmy trudną decyzję o przeniesieniu konferencji III Lubelsko-Krakowskie Dni Chirurgiczne. Choroby przełyku i żołądka  na wiosnę 2021 r. 


W obliczu epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) decyzja o jej odwołaniu w tym roku jest najlepszym z możliwych rozwiązań. Bezpieczeństwo uczestników konferencji i prelegentów jest dla nas priorytetem.


Mamy nadzieję, że podjęta przez nas decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem.Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji

Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
Kierownik I Katedry Chirurgii Ogólnej i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner
Kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

O Konferencji

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,


w imieniu własnym oraz Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich i Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich zapraszamy do udziału w III Lubelsko-Krakowskich Dniach Chirurgicznych, których tematem przewodnim są choroby przełyku i żołądka. Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 15-16 maja 2020 roku.


Będzie to już kolejna, III edycja Lubelsko-Krakowskich Dni Chirurgicznych. Poprzednie, zakończone sukcesem, odbyły się w Krakowie w 2018 roku oraz w Lublinie w 2019 roku. Postanowiliśmy kontynuować organizację spotkań chirurgów z regionu Lubelszczyzny i Małopolski. Spotkania te, poza wartością naukową, mają charakter integracyjny dla środowiska chirurgów. Są także doskonałą okazją do pogłębiania wieloletniej współpracy między lekarzami reprezentującymi ośrodki chirurgiczne z Krakowa i Lublina.

W historii chirurgii polskiej 2020 rok będzie wyjątkowy, gdyż w tym roku mija 170. rocznica urodzin Jana Mikulicza-Radeckiego i Ludwika Rydygiera oraz 100. rocznica śmierci Ludwika Rydygiera i 115. rocznica śmierci Jana Mikulicza-Radeckiego, bezsprzecznie związanych z historią chirurgii polskiej, szczególnie z historią chirurgii krakowskiej.

Zapraszając do Krakowa, miejsca powstania polskiej chirurgii uniwersyteckiej i Towarzystwa Chirurgów Polskich, mamy nadzieję, że na długo pozostaną w Państwa pamięci zarówno wydarzenia naukowe, jak i spotkania towarzyskie.

Konferencja nie byłaby możliwa bez współpracy wielu chirurgów lubelskich i małopolskich oraz bez wsparcia partnerów i sponsorów.


Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.


Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji


Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter, Kierownik I Katedry Chirurgii Ogólnej i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, Kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w LublinieProgram

piątek, 15 maja 2020

11:00 - 11:45 Rejestracja. Powitalna kawa i herbata
11:45 - 12:00 Otwarcie konferencji
12:00 - 16:20 POSTĘPY W LECZENIU CHORÓB PRZEŁYKU
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas
12:00 - 12:25 Techniki minimalnie inwazyjne w raku przełyku
dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas
12:25 - 12:50 Urazy przełyku - strategia postępowania terapeutycznego
prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
12:50 - 13:15 Rekonstrukcje przełyku z wykorzystaniem wolnych przeszczepów jelitowych
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał
13:15 - 13:40 Jak poprawić opiekę okołooperacyjną u chorych z rakiem górnego odcinka układu pokarmowego?
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
13:40 - 14:10 przerwa z poczęstunkiem
14:10 - 14:35 Przepukliny rozworu przełykowego - taktyka leczenia operacyjnego
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner
14:35 - 15:00 Przełyk Barretta jako problem interdyscyplinarny gastroenterologa i chirurga
dr hab. n. med. Beata Kasztelan-Szczerbińska
15:00 - 15:25 Przydatność badań czynnościowych w diagnostyce różnicowej nienowotworowych chorób przełyku
dr n. med. Michał Solecki
15:25 - 15:50 Rola oraz implikacje wytycznych i rekomendacji we współczesnej chirurgii onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja
15:50 - 16:15 wykład sponsorowany w trakcie ustaleń

sobota, 16 maja 2020

09:00 - 12:50 POSTĘPY W DIAGNOSTYCE I TERAPII NOWOTWORÓW ŻOŁĄDKA
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Piotr Richter, prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr, prof. dr hab. n. med. Antoni Szczepanik
09:01 - 09:25 Zasady prowadzenia badań kontrolnych (Follow-up) po leczeniu raka żołądka
prof. dr hab. n. med. Piotr Kołodziejczyk
09:25 - 09:50 Wczesny rak żołądka – aktualne zalecenia dotyczące leczenia
dr hab. n. med. Witold Zgodziński
09:50 - 10:15 Chirurgia małoinwazyjna w leczeniu raka żołądka
prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr
10:15 - 10:40 Chirurgia robotowa w leczeniu raka przełyku pro and cons
prof. dr hab. n. med. Tomasz Rogula
10:40 - 11:00 przerwa kawowa
11:00 - 11:25 Leczenie przetoki po zespoleniu przełykowo-jelitowym
prof. dr hab. n. med. Antoni Szczepanik
11:25 - 11:50 Resekcje wielonarządowe w raku żołądka
prof. dr hab. n. med. Marek Sierżęga
11:50 - 12:15 Rola diagnostycznej laparoskopii w kwalifikacji pacjentów z rakiem żołądka do leczenia skojarzonego
dr Kamil Pudło
12:15 - 12:40 Rozsiew nowotworowy w raku żołądka - leczenie
prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
12:40 - 12:50 zakończenie konferencji

Rejestracja

Zgłoś uczestnictwo

zarejestruj się

Koszt uczestnictwa

 • wpłata do 14 maja 2020 150.00 (zawiera 23% VAT)
 • Dla lekarzy w trakcie specjalizacji 100.00 zł
 • Dla studentów medycyny 100.00 zł

Zgłoszenia

Opłata obejmuje:

 • udział w wykładach
 • materiały konferencyjne
 • ciepły posiłek i przerwy kawowe

UWAGA! Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegu.


Dane do przelewu:

 • Nazwa odbiorcy: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin
 • Nr konta: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Lublin  
  67 1540 1144 2114 6406 8224 0004
 • Tytułem: Dni Chirurgiczne 2020 (imię i nazwisko uczestnika/firma)


W przypadku chęci otrzymania faktury proforma, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: sklep@czelej.com.pl


Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

Patronat HonorowyRektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop


Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich
Prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski


Partnerzy

Patroni medialni

           
               


Kolacja

W piątek (15.05.2020 r.) po części merytorycznej konferencji, Wydawnictwo Czelej zaprasza uczestników wydarzenia do udziału w kolacji. 


Uroczysta kolacja nie jest częścią konferencji i jest finansowana wyłącznie ze środków pochodzących z budżetu własnego Wydawnictwa Czelej.

Kolacja nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Medtech

Organizator oświadcza, że niniejsze Wydarzenie ma charakter lokalny i zgodnie z Kodeksem Medtech/Polmed Organizator nie może wystąpić o nadanie mu Certyfikatu zgodnego z wyżej wymienionym Kodeksem. Jednakże Organizator oświadcza, że dołożył wszelkich możliwych starań, żeby Wydarzenie odpowiadało przyjętym w tym Kodeksie standardom.

Organizator

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:

I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej,
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


Krakowskie Stowarzyszenie im. Ludwika Rydygiera


II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Fundacja Wspierania Chirurgii im. prof. dr hab. Feliksa Skubiszewskiego


Organizator logistyczny:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.


Biuro organizacyjne:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

20-802 Lublin

ul. Skrajna 12-14

tel. 81 446 98 12

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Agnieszka Gulbierz

e-mail: agnieszka.gulbierz@czelej.com.pl

tel. kom.: +48 664 911 205

Kontakt dla uczestników:

Biuro Obsługi Klienta

e-mail: sklep@czelej.com.pl

tel.: 81/ 446 98 11 w. 11-13, tel. kom.: +48 664 911 212